Międzynarodowy zespół tłumaczy języków Europy Wschodniej

Polska, Ukraina, Rosja, Gruzja, Białoruś, Litwa, Łotwa

Международный коллектив переводчиков языков Восточной Европы

Польша, Украина, Россия, Грузия, Белорусь, Литва, Латвия.

Міжнародний колектив перекладачів мов Східної Європи

Польща, Україна, Росія, Грузія, Білорусь, Литва, Латвія.

Pisma urzędowe

Paszporty, wizy, prawa jazdy...

Dokumenty prawne

Akty prawne,umowy,regulaminy...

Medycyna i zdrowie

Wyniki badań, przebiegi chorób...

Ekonomia i finanse

Gwarancje bankowe, polisy, faktury...

Materiały reklamowe

Foldery, broszury, oferty promocyjne..

Technika i przemysł

Certyfikaty, karty gwarancyjne...

Polityka Prywatności

W nawiązaniu do obowiązujących przepisów dotyczących prawa telekomunikacyjnego informujemy:

Wstęp:

I. Stronę Biura Tłumaczenia Wschodnie Ludmiła Miszta (TW) będziemy określać w dalszej części jako "Witrynę"

II. Osobę odwiedzającą niniejszą witrynę określamy w treści jako "Użytkownika Witryny".

III. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne,które przechowywuje urządzenie końcowe Użytkownika Witryny.

1. Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji, które zawarte są w plikach cookies.

2. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Witryny. Przeważnie zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym a także swój unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Witryny.

Pliki cookies wykorzystywane są w nastepującym celu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji Użytkownika oraz zoptymalizowania korzystania ze stron internetowych;
b. pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i stosownie do jego potrzeb wyświetlić stronę internetową;
c. Umożliwiają również tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć sposoby, w jakie Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych. Pozwala to ulepszanie struktury i zawartości Serwisu;
d. Pozwalają na utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi każdorazowo wpisywać loginu i hasła;

4. W ramach niniejszej Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny;
b. pliki cookies, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa;
c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny;
d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań.

5. Często oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 
Użytkownicy mają możliwość, w dowolnym momencie, zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności tak, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub też informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Witryny.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Operator Witryny informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Witrynyi wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Witryny reklamodawców oraz partnerów.

7. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

8. Z pełnym tekstem znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego można się zapoznać na stronie:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445

 

Політика конфіденційності

Посилаючись на діючі правила, що стосуються Закону про телекомунікацію, повідомляємо:

Вступ:

I. Сайт Бюро перекладів TŁUMACZENIA WSCHODNIE Ludmiła Miszta в подальшому визначатиметься як «Сайт»

II. Користувача цього сайту - в подальшому «Користувач веб-сайту».

III. PФайли куки («тістечка») це інформатичні дані, які зберігають кінцевий пристрій користувача сайту.

1. Цей сайт не зберігає автоматично відомостей, за винятком інформацій, які зберігаються в файлах куки.

2. Файли куки призначені для використання веб-сторінок сайту. В основному вони містять назву веб-сайту, на якому є розміщені, та час їх зберігання кінцевому пристрої, а також унікальний індивідуальний номер.

3. Субʼєктом, який розміщує файли куки на кінцевому пристрої користувача та отримує доступ до них є оператор адміністратор сайту.

Файли куки використовуються з метою:
а. підбору вмісту веб-сайтів відповідно до вподобань користувача та оптимізації можливостей перегляду веб-сторінок;
б. ці файли дозволяють ідентифікувати пристрій користувача та відобразити вміст веб-сайту відповідно до його індивідуальних уподобань;
c. дозволяють також створювати статистичні дані, які допомагають з'ясувати, в який спосіб користувачі веб-сайту використовують веб-сторінки, а це дозволяє покращувати їхню структуру та зміст сайту;
д. дозволяють підтримувати сесію користувача веб-сайту (після входу в систему), завдяки якій користувач не є зобовʼязаний каждоразово подавати логін та пароль;

4. На нашому веб-сайті використовуємо наступні типи файлів куки:

а. «необхідні» файли куки, які дозволяють користуватися основними функціями сайту, наприклад, файли куки для засвідчення використовують для послуг, які вимагають засвідчення в рамках сайту;
б. файли куки для гарантування безпеки;
c. «продуктивні» файли куки, що дозволяють збирати відомості про спосіб використання сайту веб-сторінки;
д. «функціональні» файли куки, що дозволяють «запамʼятовувати», що дозволяють запам'ятовувати вибрані налаштування й персоналізувати інтерфейс користувача, наприклад, налаштування щодо мови або регіону користувача, розмір шрифту, способу відображення веб - сторінок тощо;
e. «рекламні» файли куки, які забезпечують надсилання користувачам рекламних оголошень, підібраних за їхніми зацікавленнями.

5. Часто програмне забезпечення для перегляду веб-сторінок (браузер) за замовчуванням дозволяє зберігати файли куки на кінцевому пристрої користувача. 
Користувачі можуть будь-коли змінити налаштування, що стосуються файлів куки.
Ці налаштування можуть бути змінені, зокрема, для того, щоб блокувати автоматичну обробку файлів куки в налаштуваннях Вашого веб - браузера та каждоразоао повідомляти про їх розміщення на пристрої користувача сайту.
В налаштуваннях програмного забезпечення (інтернет-браузер) зберігаються докладніші відомості про можливість та спосіб керування файлами куки.

6. Оператор сайту повідомляє, що обмеження використання файлів куки може вплинути на деякі функціональні можливості нашого сайту.
Файли куки розміщені в кінцевому пристрої користувача сайту можуть бути використані в рамках співпраці з оператором сайтів рекламодавців та партнерів.

7. Щоб отримати докладнішу інформацію про керування файлами куки, перегляньте розділ «Довідка» в налаштуваннях вашого браузера.

8. Повний текст з поправками Закону про телекомунікацію можна ознайомитися за адресою:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445

 

Политика конфиденциальности

В связи с действующими правилами Закона о телекомуникации сообщаем:

Wstęp: / Вступ: / Вступление:


I. Сайт Бюро переводов TŁUMACZENIA WSCHODNIE Ludmiła Miszta в дальнейшем определяем как «Сайт»

II. Пользователя сайта – в дальнейшем определяем «Пользователь сайта».

III. Файлы cookies ( «печенье») это информатические данные, которые записываются на конечном устройстве Пользовтеля сайта.

1. Этот сайт не записывает автоматически информаций, за исключением тех, которые содержатся в файлах cookies.

2. Файлы cookies предназначены для использования с веб- страниц сайтов. В основном они содержат название веб-сайта, на котором помещены, и время их содержния на устройстве Пользователя и также имеют свой индивидуальный номер.

3. Субъектом, помещающим файлы cookies в устройстве пользователя и получающим доступ к ним, является администратор сайта.

Файлы cookies используются в целях:

а. Подбора содержания веб-сайтов в соответствии с предпочтениями пользователя и оптимизации пользования сайтами;

б. эти файлы позволяют идентифицировать устройство пользователя и соответствующим образом отобразить сайт,настроеный в соотвествии с его индивидуальными предпочтениями;

c. позволяют собрать статистические данный, которые помагают узнать, каким образом пользователи пользуются сайтами, что позволяет улучшать их структуру и содержание;

д. позволяют поддерживать сесию пользователя веб-сайта (после входа в систему), благодаря чему пользователь не обязан каждій раз вводить имени и пароля;


4.На нашем сайте могут использоватся следующие типі файлов cookies:

а.«необходимые» позволяющие пользоваться услугами, доступными на сайте, например достоверные файлы cookie, используемые для услуг, требующих достоверности в рамках сайта;

б. файлы cookies, служащие для безопасности;

c. «производительныйе» файлы cookie , позволяющие собирать данные о способе использования страниц веб- сайта;

д. «функциональные» файлы cookie, позволяющие «запоминать» выбранные настройки и персонализировать интерфейс пользователя, например в отношении выбранного языка или региона пользователя, размера шрифта, способа отображения сайта и т. п.;

e. «рекламные» файлы cookie, позволяющие представление пользователям рекламной информации, подобранной в соответствии с их интересами.


5. Часто програмное обеспечение, предназначенное к просмотру веб-страниц (браузер) неявно позволяет содержать файлы cookies в устройстве пользователя.
Пользователи имеют возможность, в любое время, изменять настройки, касающиеся файлов cookies.
Эти настройки, в частности, можна изменить для того, чтоб блокировать автоматическую запись файлов cookies в настройках Вашего веб-брузера или в каждое время информировать Вас об их помещении в устройстве пользователя.
Настройки програмного обеспечения (интернет – браузер) содаржат тщательные ведомости о возможности и способе обработки файлов cookies..


6. Администратор сайта сообщает, что ограничение использования файлов cookies может повлиять на некоторые функциональные возможности сайта.
Файлы cookies размещены в устройстве пользователя сайта могут быть использованы в рамках сотрудничества с администраторами сайтов рекламодателей и партнеров.


7. Более подробную информацию об управлении файлами cookies найдете в разделе «Помощь» в настройке Вашего веб-браузера.

8. Полный текст закона с поправками Закона о телекоммуникациях можно прочитать на сайте:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445

Formularz wyceny
Formularz wyceny umożliwia Państwu w prosty oraz szybki sposób przesłać do nas  materiały do wyceny lub tłumaczenia.

tablets

 
Społeczność internetowa 
Zapraszamy do odwiedzenia nas na Facebooku, Twitterze i Google+

 

Stronę zaprojektował i opracował zespół pracowni
 
Copyright © 2013 Tłumaczenia Wschodnie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
          Partener biura: tłumacz ukraińskiego Warszawa