Tłumaczenia Poświadczone, zwane potocznie „przysięgłymi”, to specyficzny rodzaj tłumaczeń. Są one wykonywane i uwierzytelniane specjalną pieczęcią przez tłumaczy wpisanych na listę tłumaczy przysięgłych przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Ich działalność jest ściśle uregulowana przepisami prawa.
 
Tłumaczenia „przysięgłe” dokumentów wymagane są, przede wszystkim w urzędach, sądach i wszelkiego rodzaju instytucjach administracji publicznej.
 
W naszym zespole większość tłumaczy posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego.
 
Poniżej przedstawiamy spis dokumentów, które najczęściej wymagają tłumaczenia poświadczonego („przysięgłego”) i które najczęściej są przez nas tłumaczone:
• dokumenty tożsamości (paszport, dowód osobisty, karty pobytu, prawa jazdy itp.)
• akty (urodzenia, ślubu, zgonu)
• dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplomy, świadectwa, kursy, suplementy)
• pisma urzędowe i sądowe (wezwania, pouczenia, wnioski, wyroki, pozwy, protokoły itp.)
• umowy handlowe i różnego rodzaju dokumenty finansowe i księgowe
• dokumenty celne i ubezpieczeniowe (polisy, certyfikaty itp.)
 
Przy tłumaczeniach poświadczonych strona rozliczeniowa wynosi 1125 znaków (wraz ze spacjami) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.
Copyright © 2013 Tłumaczenia Wschodnie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
          Partener biura: tłumacz ukraińskiego Warszawa