Oprócz tłumaczeń pisemnych, które są głównym przedmiotem naszej działalności, możemy Państwu zaproponować tłumaczenia ustne. W tym:

Tłumaczenia ustne poświadczone („przysięgłe”) - są to tłumaczenia wykonywane przez tłumacza przysięgłego głównie dla organów administracji rządowej, Policji, Straży Granicznej, w Kancelariach Notarialnych, w Urzędach Stanu Cywilnego, podczas rozpraw sądowych.

Tłumaczenia konsekutywne – tłumaczenia najczęściej wykonywane podczas spotkań konferencyjnych, handlowych i biznesowych. Tłumacz notuje wypowiedź mówcy, a przekład rozpoczyna w chwili, kiedy mówca zakończy wypowiedź. Takie tłumaczenie zwykle jest podzielone na kilka części, tak aby tłumacz nie był obciążony zbyt dużą ilością informacji to przetłumaczenia.

Tłumaczenia szeptane – są to tłumaczenia wykonywane na bieżąco tzn. tłumacz przekłada „szepcząc”.

W przypadku tłumaczeń ustnych jednostką rozliczeniową jest 1 godzina lub blok tłumaczeniowy
(4 godziny pracy tłumacza).

Copyright © 2013 Tłumaczenia Wschodnie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
          Partener biura: tłumacz ukraińskiego Warszawa