DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
 
Ludmiła Miszta
Tłumaczenia (język ukraiński i rosyjski):
 • organy ścigania (Policja, Sądy i Prokuratura – ustnie i pisemnie), urzędy państwowe, Straż Graniczna,
 • kancelaria notarialna Wojciech Fortuński sp.c. w Piasecznie,
 •  firmy m.in. BALEX METAL Sp. z o.o., ESTATE Sp. z o.o., Globol Polska Sp. z o.o., AGES Sp.J. Cieniuch Stanisław
  i Wsp., InviMed-T Sp. z o.o., Cunningham Lindsey Polska Sp. z o.o., Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Heiz Trade Polska Sp. z o.o., IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o., ROLV GroupSp. z o.o., SMA Sp. z o.o., SANITEC KOŁO Sp. z o.o., ENPROM Sp. z o.o., Fundacja „Złotowianka”, „Zdążyć z pomocą” i inne;
 • osoby fizyczne m.in. wypis ze studiów medycznych, dotyczący specjalizacji stomatologicznej ze szczegółowym planem tematycznym wykładów i ćwiczeń z Iwano-Frankowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Iwano-Frankowsku i Narodowego Uniwersytetu Medycznego imienia Danyła Hałyćkoho we Lwowie; dokumenty metrykalne, dokumenty związane z edukacją, dokumenty urzędowe,
 • dokumenty celne, dokumenty Państwowej Służy Weterynaryjnej i Fitosanitarnej Ukrainy, dokumenty podatkowe, ubezpieczeniowe, dokumenty założycielskie firm.
 
Maryna Biłozor-Twardy
Tłumaczenia (język ukraiński i rosyjski):
 • organy ścigania (Policja, Straż Graniczna, Sądy i Prokuratura – ustnie i pisemnie),
 • instytucje państwowe m.in. UW, Ministerstwo rolnictwa /Polska, Ukraina, Kazachstan/, CDR
 • w Brwinowie, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, WOBW Sł. Żywnościowej,
 •  firmy m.in. SPOMASZ S.A., MASKPOL S.A., Murator S.A., SPEC S.A., Celtech Sp. z o.o., GAMAGASTRO Sp. z o.o., Trawel Agency „Artur”, PKP CARGO S.A., biura tłumaczeń,
 • osoby fizyczne m.in. dokumenty metrykalne, dokumenty urzędowe,
 • artykuły naukowe z dziedziny lingwistyki, socjologii, filozofii.
 • dokumenty celne, dokumenty podatkowe, ubezpieczeniowe, dokumenty założycielskie firm.
 
Anna Pilarska-Kobus
Tłumaczenia (język rosyjski):
 • organy ścigania (Policja, Straż Graniczna, Sądy, Prokuratura Generalna, Prokuratura Wojskowa ustnie i pisemnie),
 • instytucje państwowe, m.in., Urząd Skarbowy w Piasecznie, Urząd Celny 1 w Warszawie, Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu,
 • tłumaczenie delegacji służbowych,
 • Kancelaria Podatkowa w Toruniu, Kancelaria Notarialna w Piasecznie,
 • firmy, m.in., Ka-mar, Presspublika; biura tłumaczeń,
 • osoby fizyczne, m.in., dokumenty metrykalne, archiwalne, dokumenty urzędowe i potwierdzające wykształcenie;
 • dokumenty celne, dokumenty Państwowej Służy Weterynaryjnej i Fitosanitarnej FR, dokumenty podatkowe, ubezpieczeniowe, dokumenty założycielskie firm.
 
Bella Tateshvili
Tłumaczenia (język gruziński):
 • organy ścigania (Policja, Sądy i Prokuratura – ustnie i pisemnie),
 • instytucje państwowe - Urząd do Spraw Cudzoziemców, KGSG, Straż Graniczna, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, MSWiA, Urząd Miasta w Poznaniu, Kancelaria Senatu RP, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Celny,
 • firmy m.in. Ergo Hestia, biura tłumaczeń,
 • materiały filmowe dla Catholic Radio and Television Network,
 • publikacje w Pro Georgia, Journal of Kartvelological Studies, 2008 r. – przekład “Co Pamiętam” Micheil Dadiani, “Droga, Którą Przebyłem” – Valerian Tewzadze “Krzyżanowski”; w Collectanea Theologica, Kwartalnik Teologów Polskich, 2007 r. – „Miłość Nieprzyjaciół we Współczesnym Świecie”,
 • dokumenty metrykalne, dokumenty urzędowe, dokumenty związane z edukacją,
 • dokumenty celne, dokumenty ubezpieczeniowe, dokumenty założycielskie firm.
Copyright © 2013 Tłumaczenia Wschodnie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
          Partener biura: tłumacz ukraińskiego Warszawa