Kultury wschodnie

Życiowa pasja i powołanie do pracy na styku różnorodnych kultur sprawia, że aktywnie włączamy się w propagowanie szeroko pojętej wiedzy o kulturze, tradycji oraz językach ojczyzn naszych przodków.

 

  

Europa Wschodnia to nazwa stosowana współcześnie dla określenia europejskich państw powstałych w wyniku rozpadu bloku socjalistycznego. Ta część Europy stanowi obszar przejściowy pomiędzy łacińską cywilizacją zachod­nią
a rusko-bizantyjską cywilizacją wschodnią. Kraje Europy Wschodniej zajmują tę część światowego terytorium, na którym od wieków styka­ły się ze sobą kultury Wschodu i Zachodu. Chrześcijaństwo dotarło na te tereny odmiennymi drogami - do Rosji, Ukrainy i Białorusi z Bizancjum, do Polski, Li­twy, Łotwy i Estonii z Rzymu. Europa Wschodnia była społeczeństwem ludów i królestw o strukturze politycznej podobnej do wielonarodowego społeczeństwa Europy Zachodniej i dzieliła z nim tę samą tradycję kulturową i religijną.

Kultura Europy Wschodniej nie jest dziełem jakiegoś jednego narodu czy rasy. Powstała w efekcie długiego procesu rozwojowego, w którym mieszały się i krzyżowały wzajemnie wpływy znad Morza Śródziemnego i Bałtyku z wpływami z Zachodu i Wschodu. Nawet zderzenie zachodniej ekspansji Rosji ze wschodnią ekspansją Prus w wieku XVIII
nie spowodowało głębszych podziałów kulturowych między Wschodem a Zachodem i wynikało raczej z podobieństw
w rozwoju nowego typu imperializmu w tych krajach, które więcej wspólnego miały ze sobą nawzajem niż z podbitymi przez siebie państwami Europy Wschodniej.

U podstaw kultury Europy Wschodniej leżą przede wszystkim tradycje religijne, które przez wieki formowały tożsamość ludów i narodów zamieszkujących te ziemie. Były one nie tylko fundamentem, na którym budowała się ich odrębność etniczna i tożsamość narodowa, ale także źródłem konfliktów istniejących pomiędzy narodami, jak i w nich samych. Przynależność do poszczególnych tradycji określa nie tylko zasady etyczne, jakie kierują ludzkimi wyborami, ale także stosunek do własnego ciała, władzy i szeregu innych kwestii.
 
Bez jej znajomości nie sposób zrozumieć różnic kulturowych, a zatem także ludzi w tych tradycjach wychowanych.

        

Copyright © 2013 Tłumaczenia Wschodnie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
          Partener biura: tłumacz ukraińskiego Warszawa