Polityka Prywatności

W nawiązaniu do obowiązujących przepisów dotyczących prawa telekomunikacyjnego informujemy:

Wstęp:

I. Stronę Biura Tłumaczenia Wschodnie Ludmiła Miszta (TW) będziemy określać w dalszej części jako "Witrynę"

II. Osobę odwiedzającą niniejszą witrynę określamy w treści jako "Użytkownika Witryny".

III. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne,które przechowywuje urządzenie końcowe Użytkownika Witryny.

1. Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji, które zawarte są w plikach cookies.

2. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Witryny. Przeważnie zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym a także swój unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Witryny.

Pliki cookies wykorzystywane są w nastepującym celu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji Użytkownika oraz zoptymalizowania korzystania ze stron internetowych;
b. pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i stosownie do jego potrzeb wyświetlić stronę internetową;
c. Umożliwiają również tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć sposoby, w jakie Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych. Pozwala to ulepszanie struktury i zawartości Serwisu;
d. Pozwalają na utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi każdorazowo wpisywać loginu i hasła;

4. W ramach niniejszej Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny;
b. pliki cookies, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa;
c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny;
d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań.

5. Często oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 
Użytkownicy mają możliwość, w dowolnym momencie, zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności tak, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub też informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Witryny.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Operator Witryny informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Witrynyi wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Witryny reklamodawców oraz partnerów.

7. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

8. Z pełnym tekstem znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego można się zapoznać na stronie:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445

 

Політика конфіденційності

Посилаючись на діючі правила, що стосуються Закону про телекомунікацію, повідомляємо:

Вступ:

I. Сайт Бюро перекладів TŁUMACZENIA WSCHODNIE Ludmiła Miszta в подальшому визначатиметься як «Сайт»

II. Користувача цього сайту - в подальшому «Користувач веб-сайту».

III. PФайли куки («тістечка») це інформатичні дані, які зберігають кінцевий пристрій користувача сайту.

1. Цей сайт не зберігає автоматично відомостей, за винятком інформацій, які зберігаються в файлах куки.

2. Файли куки призначені для використання веб-сторінок сайту. В основному вони містять назву веб-сайту, на якому є розміщені, та час їх зберігання кінцевому пристрої, а також унікальний індивідуальний номер.

3. Субʼєктом, який розміщує файли куки на кінцевому пристрої користувача та отримує доступ до них є оператор адміністратор сайту.

Файли куки використовуються з метою:
а. підбору вмісту веб-сайтів відповідно до вподобань користувача та оптимізації можливостей перегляду веб-сторінок;
б. ці файли дозволяють ідентифікувати пристрій користувача та відобразити вміст веб-сайту відповідно до його індивідуальних уподобань;
c. дозволяють також створювати статистичні дані, які допомагають з'ясувати, в який спосіб користувачі веб-сайту використовують веб-сторінки, а це дозволяє покращувати їхню структуру та зміст сайту;
д. дозволяють підтримувати сесію користувача веб-сайту (після входу в систему), завдяки якій користувач не є зобовʼязаний каждоразово подавати логін та пароль;

4. На нашому веб-сайті використовуємо наступні типи файлів куки:

а. «необхідні» файли куки, які дозволяють користуватися основними функціями сайту, наприклад, файли куки для засвідчення використовують для послуг, які вимагають засвідчення в рамках сайту;
б. файли куки для гарантування безпеки;
c. «продуктивні» файли куки, що дозволяють збирати відомості про спосіб використання сайту веб-сторінки;
д. «функціональні» файли куки, що дозволяють «запамʼятовувати», що дозволяють запам'ятовувати вибрані налаштування й персоналізувати інтерфейс користувача, наприклад, налаштування щодо мови або регіону користувача, розмір шрифту, способу відображення веб - сторінок тощо;
e. «рекламні» файли куки, які забезпечують надсилання користувачам рекламних оголошень, підібраних за їхніми зацікавленнями.

5. Часто програмне забезпечення для перегляду веб-сторінок (браузер) за замовчуванням дозволяє зберігати файли куки на кінцевому пристрої користувача. 
Користувачі можуть будь-коли змінити налаштування, що стосуються файлів куки.
Ці налаштування можуть бути змінені, зокрема, для того, щоб блокувати автоматичну обробку файлів куки в налаштуваннях Вашого веб - браузера та каждоразоао повідомляти про їх розміщення на пристрої користувача сайту.
В налаштуваннях програмного забезпечення (інтернет-браузер) зберігаються докладніші відомості про можливість та спосіб керування файлами куки.

6. Оператор сайту повідомляє, що обмеження використання файлів куки може вплинути на деякі функціональні можливості нашого сайту.
Файли куки розміщені в кінцевому пристрої користувача сайту можуть бути використані в рамках співпраці з оператором сайтів рекламодавців та партнерів.

7. Щоб отримати докладнішу інформацію про керування файлами куки, перегляньте розділ «Довідка» в налаштуваннях вашого браузера.

8. Повний текст з поправками Закону про телекомунікацію можна ознайомитися за адресою:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445

 

Политика конфиденциальности

В связи с действующими правилами Закона о телекомуникации сообщаем:

Wstęp: / Вступ: / Вступление:


I. Сайт Бюро переводов TŁUMACZENIA WSCHODNIE Ludmiła Miszta в дальнейшем определяем как «Сайт»

II. Пользователя сайта – в дальнейшем определяем «Пользователь сайта».

III. Файлы cookies ( «печенье») это информатические данные, которые записываются на конечном устройстве Пользовтеля сайта.

1. Этот сайт не записывает автоматически информаций, за исключением тех, которые содержатся в файлах cookies.

2. Файлы cookies предназначены для использования с веб- страниц сайтов. В основном они содержат название веб-сайта, на котором помещены, и время их содержния на устройстве Пользователя и также имеют свой индивидуальный номер.

3. Субъектом, помещающим файлы cookies в устройстве пользователя и получающим доступ к ним, является администратор сайта.

Файлы cookies используются в целях:

а. Подбора содержания веб-сайтов в соответствии с предпочтениями пользователя и оптимизации пользования сайтами;

б. эти файлы позволяют идентифицировать устройство пользователя и соответствующим образом отобразить сайт,настроеный в соотвествии с его индивидуальными предпочтениями;

c. позволяют собрать статистические данный, которые помагают узнать, каким образом пользователи пользуются сайтами, что позволяет улучшать их структуру и содержание;

д. позволяют поддерживать сесию пользователя веб-сайта (после входа в систему), благодаря чему пользователь не обязан каждій раз вводить имени и пароля;


4.На нашем сайте могут использоватся следующие типі файлов cookies:

а.«необходимые» позволяющие пользоваться услугами, доступными на сайте, например достоверные файлы cookie, используемые для услуг, требующих достоверности в рамках сайта;

б. файлы cookies, служащие для безопасности;

c. «производительныйе» файлы cookie , позволяющие собирать данные о способе использования страниц веб- сайта;

д. «функциональные» файлы cookie, позволяющие «запоминать» выбранные настройки и персонализировать интерфейс пользователя, например в отношении выбранного языка или региона пользователя, размера шрифта, способа отображения сайта и т. п.;

e. «рекламные» файлы cookie, позволяющие представление пользователям рекламной информации, подобранной в соответствии с их интересами.


5. Часто програмное обеспечение, предназначенное к просмотру веб-страниц (браузер) неявно позволяет содержать файлы cookies в устройстве пользователя.
Пользователи имеют возможность, в любое время, изменять настройки, касающиеся файлов cookies.
Эти настройки, в частности, можна изменить для того, чтоб блокировать автоматическую запись файлов cookies в настройках Вашего веб-брузера или в каждое время информировать Вас об их помещении в устройстве пользователя.
Настройки програмного обеспечения (интернет – браузер) содаржат тщательные ведомости о возможности и способе обработки файлов cookies..


6. Администратор сайта сообщает, что ограничение использования файлов cookies может повлиять на некоторые функциональные возможности сайта.
Файлы cookies размещены в устройстве пользователя сайта могут быть использованы в рамках сотрудничества с администраторами сайтов рекламодателей и партнеров.


7. Более подробную информацию об управлении файлами cookies найдете в разделе «Помощь» в настройке Вашего веб-браузера.

8. Полный текст закона с поправками Закона о телекоммуникациях можно прочитать на сайте:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445

Copyright © 2013 Tłumaczenia Wschodnie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
          Partener biura: tłumacz ukraińskiego Warszawa