Międzynarodowy zespół tłumaczy

TŁUMACZENIA WSCHODNIE to niemal sami native speakerzy, świetnie znający realia i uwarunkowania kulturowe, biznesowe oraz prawne poszczególnych krajów Europy Wschodniej.


 

Ludmiła Miszta

Native speaker. Język ojczysty – ukraiński, polski. Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego - wpisana na listę tłumaczy przysięgłych pod numerem TP/97/11. Tłumacz specjalistyczny języka rosyjskiego.

Moja pierwsza przygoda z tłumaczeniami rozpoczęła się na studiach w Polsce, od 1998 r., kiedy to będąc studentką filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczęłam współpracę naukową z PAN, polegającą na przeprowadzeniu badań językoznawczych w ramach programu badań mniejszości polskiej na Ukrainie. Po ukończeniu studiów magisterskich, pracując już jako tłumacz i korektor tekstów, kontynuowałam naukę m.in. przy UKSW - Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego oraz przy WSHiP we współpracy z Akademickim Uniwersytetem Prawnym w Moskwie - Studium Prawa Rosyjskiego. Od 2005 r. stale współpracuję w charakterze tłumacza języka ukraińskiego i rosyjskiego z instytucją rządową odpowiedzialną za ochronę granicy państwowej.

Wykonuję tłumaczenia dla organów ścigania, Straży Granicznej, kancelarii prawniczych, kancelarii notarialnych, firm usługowych i przemysłowych, biur tłumaczeń oraz dla osób fizycznych. Jestem członkiem nadzwyczajnym PT TEPIS.

Posiadam aktualne poświadczenie bezpieczeństwa.

Wolny czas spędzam z rodziną, eksperymentując w kuchni, a także nadrabiając zaległości czytelnicze szczególnie
w tematach związanych z kulturą, folklorem i tradycjami mniejszości narodowych.

 

Anna Pilarska-Kobus

Język ojczysty – polski. Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego - wpisana na listę tłumaczy przysięgłych pod numerem TP/646/07.

Moje zamiłowanie do języka rosyjskiego pojawiło się już w liceum, dlatego podjęłam studia na wydziale filologicznym UMK w Toruniu na kierunku Filologia rosyjska. Podczas studiów wielokrotnie wyjeżdżałam do Rosji, aby „od środka” poznawać kulturę i język rosyjski . Wtedy też zrodziła się myśl, aby zająć się tłumaczeniami, dlatego wybrałam specjalizację translatorską. Po studiach przeszłam praktykę w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Toruniu. Następnie wyjechałam do Włoch, gdzie odbyłam kurs specjalistyczny języka włoskiego na Uniwersytecie dla Obcokrajowców w Perugii i tam również zdobyłam doświadczenie w zakresie tłumaczeń włosko-rosyjskich. Od 2005 r. zaczęłam współpracować jako tłumacz z urzędami państwowymi, z organami ścigania, z kancelariami notarialnymi, prawnymi, firmami, biurami tłumaczeń, a także tłumaczyć dla osób fizycznych. Aby doskonalić swoje umiejętności translatorskie podjęłam w 2006-2007 r. naukę w Interdyscyplinarnym Podyplomowym Studium Kształcenia Tłumaczy UW. Wielokrotnie brałam udział w warsztatach tłumaczeniowych, realizowanych przez PT TEPIS, a w 2007 r. wygłosiłam na tych warsztatach referat, dotyczący terminologii związanej z działalnością Straży Granicznej.

Posiadam aktualne poświadczenie bezpieczeństwa.

Jestem również miłośniczką języka, kultury i kuchni włoskiej, dlatego niemal każdą wolną chwilę spędzam czytając literaturę włoską . 

 

dr Bella Tateshvili

Native speaker. Język ojczysty - gruziński. Tłumacz przysięgły języka gruzińskiego - wpisana na listę tłumaczy przysięgłych pod numerem TP/114/11. Tłumacz języka rosyjskiego.

Pierwsze próby przekładu zaczęłam dokonywać na studiach magisterskich na UWM w Olsztynie, czyli od 2001 r., potem brałam udział w różnych szkoleniach organizowanych przez rząd RP w ramach współpracy z zagranicą. Na poważnie tłumaczeniami zajęłam się od 2006 r., kiedy to rozpoczęłam współpracę w charakterze tłumacza z organami wymiaru sprawiedliwości i z biurami tłumaczeń. W tym okresie również zaangażowałam się w działalność Stowarzyszenia „Dom Kaukaski w Polsce” i rozpoczęłam studia doktoranckie na UKSW w Warszawie. To wtedy odkryłam, że praca tłumacza daje mi ogromną satysfakcję i postanowiłam uzyskać uprawnienia tłumacza przysięgłego języka gruzińskiego. Jestem osobą ambitną, dlatego też w 2012 r. roku rozpoczęłam Studia Podyplomowe Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej na UW.

W wolnych chwilach gram na fortepianie, a także rozwijam swoje zainteresowania w tematach związanych z prawami człowieka. 

 

Maryna Biłozor-Twardy

Native speaker. Język ojczysty – ukraiński. Tłumacz specjalistyczny języka ukraińskiego i rosyjskiego.

W branży tłumaczeń w Polsce od 1999 roku. Wcześniej w latach 1993 -1998 pracowałam w Katedrze Języka Ukraińskiego w Państwowym Instytucie Pedagogicznym w Krzywym Rogu (Ukraina) jako asystent, jednocześnie odbywając studia doktoranckie z dziedziny lingwistyki oraz realizując dużo zleceń tłumaczeniowych ukraińsko-rosyjskich. Po przyjeździe do Polski kontynuowałam naukę, m.in., na Uniwersytecie Warszawskim (studia podyplomowe w Instytucie Filozofii, Studium Europy Wschodniej, Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy w zakresie języka rosyjskiego). Doświadczenie w zakresie tłumaczeń, zarówno z języka ukraińskiego, jak i rosyjskiego, zdobyłam, m. in., na stanowisku Specjalisty do spraw współpracy z firmami rosyjskimi w zakresie badań sprzętu specjalistycznego w firmie BUSS „ARSENAŁ”, a także realizując tłumaczenia dla instytucji państwowych, przedsiębiorstw i firm prywatnych. Wciąż doskonalę swoje umiejętności translatorskie na warsztatach tłumaczeniowych, organizowanych przez PT TEPIS, oraz warsztatach, organizowanych przez Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, a także udzielając korepetycji z języka ukraińskiego i rosyjskiego. Zajmuję się także redagowaniem i korektą tekstów.

Interesuję się polityką i kulturą krajów Europy Wschodniej, polską polityką wschodnią, problematyka mniejszości narodowyc i migracji. 

 

Grzegorz Miszta

Język ojczysty – polski. Koordynator biura.

Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowej firmie usługowej w dziale finansów  i administracji, w której to byłem odpowiedzialny za organizację i koordynację pracy biura, w tym za współpracę z kancelariami prawnymi i biurami tłumaczeń. Wiem, jakie są oczekiwania klientów w stosunku do biur tłumaczeń i wiem jak im sprostać.
Dlatego odpowiadam za wszytkie kwestie organizacyjne, mające istotny wpływ na rozwój i funkcjonowanie biura.

 TŁUMACZENIA WSCHODNIE

 

 

 
Copyright © 2013 Tłumaczenia Wschodnie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
          Partener biura: tłumacz ukraińskiego Warszawa