REGULAMIN
 
 
Poufność
 • Wszelkie informacje uzyskane od Klientów podczas realizacji zleceń traktowane są jako poufne nie są udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem materiałów powszechnie dostępnych.

 • Informacje te mogą być przekazane jedynie tłumaczom i pracownikom biura Tłumaczenia Wschodnie, pracującym nad danym zleceniem, w stopniu koniecznym do prawidłowej realizacji usługi.

Składanie zamówień
 • Wszelkie materiały do tłumaczenia wysyłane są bezpośrednio do biura Tłumaczenia Wschodnie na adres
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczane są osobiście do siedziby Biura.

 • Na podstawie otrzymanych materiałów Klientowi zostanie przedstawiona wycena 
  i termin realizacji.

 • Po akceptacji warunków realizacji zlecenia ustalana jest kwota zaliczki, którą Klient zobowiązany jest wpłacić na konto biura Tłumaczenia Wschodnie, a następnie przesłać potwierdzenie dokonania płatności na adres mailowy biura.

 • Akceptując wycenę, Klient potwierdza zapoznanie się z warunkami niniejszego Regulaminu dostępnego na stronie internetowej http://www.tlumaczenia.webinfo.com.pl/wschodnie i w pełni je akceptuje.

 Wykonywanie tłumaczeń pisemnych poświadczonych („przysięgłych”)
 • W przypadku tłumaczeń poświadczonych istnieje wymóg okazania oryginału tłumaczonego dokumentu, dlatego tłumaczenia poświadczone odbierane są osobiście przez Klienta po uprzednim okazaniu oryginału tłumaczonego dokumentu.

 • Na życzenie Klienta, tłumaczenie może być wykonane ze skanu lub kopii dokumentu, wtedy w formule poświadczającej tłumacz zaznacza, że tłumaczenie jest zgodne ze skanem lub kopią dokumentu .

 • Strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego wynosi 1125 znaków ze spacjami. (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości)

 
Wykonywanie tłumaczeń pisemnych
 • Minimalną jednostką rozliczeniową jest 1 strona obliczeniowa, która liczy 1800 znaków ze spacjami.

 • Rozliczenie następuje na podstawie ilości znaków w przetłumaczonym tekście.

 • Gotowe tłumaczenia odsyłane są Klientowi drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres mailowy lub mogą zostać dostarczone pod wskazany przez Klienta adres korespondencyjny po wcześniejszym uzgodnieniu.

 • Wykonane tłumaczenia mogą być dostarczone do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

 • Biuro Tłumaczenia Wschodnie nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu gotowych tłumaczeń leżące po stronie Poczty Polskiej i firm kurierskich.

 • Tłumaczenia pisemne wykonywane są z najwyższą starannością, lecz przed publikacją należy je bezwzględnie poddać profesjonalnej weryfikacji i redakcji.

Wykonywanie tłumaczeń ustnych
 • Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został wezwany, do godziny,  w której został zwolniony
  z wykonywania tłumaczenia, i obejmuje wszystkie ewentualne przerwy w tłumaczeniu (np. przerwy na posiłki).

 • Jednostką rozliczeniową tłumaczeń ustnych jest 1 godzina lub blok tłumaczeniowy (4 godziny pracy tłumacza), w zależności od charakteru zlecenia.

 • Nieskorzystanie z usług zamówionego tłumacza nie zwalnia Klienta z obowiązku poniesienia pełnych kosztów wynajęcia tłumacza.

 • W przypadku tłumaczeń wyjazdowych Klient pokrywa koszty przejazdu, zakwaterowania i posiłków tłumacza na miejscu tłumaczenia. 

Płatności
 •  Podana w wycenie kwota może różnić się od ostatecznej ceny za usługę, ponieważ dokładna ilość stron wyliczana jest po przetłumaczeniu tekstu.

 • Biuro Tłumaczenia Wschodnie rozpoczyna realizację zlecenia po otrzymaniu potwierdzania dokonania płatności zaliczki przez Klienta.

Postanowienia końcowe
 • W szczególnych przypadkach biuro Tłumaczenia Wschodnie może zastosować inne niż określone w regulaminie zasady współpracy.

Copyright © 2013 Tłumaczenia Wschodnie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
          Partener biura: tłumacz ukraińskiego Warszawa